Underhållssystem App

Kan man ha en underhållssystem app? Moderna mobiltelefoner och kraftfulla nätverk gör att man idag kan ha sitt underhållssystem som en så kallad app. Därigenom blir systemet tillgängligt på ett helt nytt sätt. Alla användare kan utan fördröjning göra en felanmälan eller följa upp ett ärende. underhållssystem app

Vår app för smartphones och andra handenheter är baserade på en webblösning som ger direkt tillgång till arbetsorderhanteringen i jobbmonitorn, felanmälan genom att skapa arbetsorder. Dessutom kan man göra förrådsuttag och reservationer i förrådsmodulen.

Som tillägg finns även funktioner för inventering och saldojustering i förrådet.

 

 

Läs gärna mer om underhåll och underhållssystem på underhållssystem.se

CoVid-19

Under pågående krisläge arbetar all personal på Idhammar Systems från sina hem. Vi följer de uppmaningar som ges av Folkhälsoinstitutet och mostsvarande myndigheter i andra länder där vi är aktiva.

Vi bedriver all verksamhet som vanligt i den mån det är praktiskt genomförbart. Vi möts gärna med hjälp av Team, Skype, Zoom, Gotomeeting, Teamviewer eller liknande. Möten på plats genomför i mindre grupper.

För support understryker vi att det är mycket viktigt att meddelanden inte skickas till enskilda medarbetare utan till help.desk@idhammarsystems.com. När det gäller beställningar skall de alltid ställas till sales@idhammarsystems.com

Folkhälsomyndighetens information om Covid-19