Komplett system för förråd och inköp

Idhammar Förråd och Inköp är ett komplett Förråds- och Inköpssystem. Systemet är byggt för att kunna hantera stora mängder data samtidigt som det skall vara användarvänligt.

Med hjälp av aviseringsmodulen är alla berörda alltid uppdaterade på aktuell status på en beställning som gjorts.

Idhammar Förråd och Inköp hanterar fler förråd och tillåter flera förrådsplatser per artikel,förråd och inköp batchhantering, varukataloger, avancerad artikelhantering, prishantering, enhets-/sortomvandling med elektronisk uppdatering från leverantör (branschmässiga prissystem typ SKC finns), valutahantering, inventering, hantering av farligt gods, avtalsregister, leverantörsregister etc.

Idhammar Förråd och Inköp innehåller inköpsanmodan- och beställningshantering. Alla typer av inköp kan göras, även inköp av tjänster, katalogartiklar m.m.

Idhammar Förråd och Inköp hanterar också godsmottagning, returer med kreditnotor, debet- och kreditfakturor.

Idhammar Förråd och Inköp ger dig möjlighet att på ett effektivt sätt administrera ditt förråd. Som tilläggsmoduler finns streckkodshantering för såväl inventering som uttag och returer, med hjälp av epost- och faxmodulen skickar du dina beställningar direkt till leverantörerna.

Idhammar Förråd och Inköp är byggt för att köras tillsammans med Idhammar underhåll men kan även köras fristående och för alla typer av förråds-/inköps-verksamheter.

Förrådsmodulens huvudfunktioner

 • Uttag
 • Retur
 • Transaktioner
 • Strängsökning artikel
 • Förrådsplatser
 • Artikel
 • Inventering
 • Referenser
 • Listor
 • Aviseringar

Inköpsmodulens huvudfunktioner

 • Anmodan / Rekvisition
 • Beställningar
 • Inleveranser
 • Fakturakontroll
 • Returer
 • Kreditnotor
 • Snabbfunktioner
 • Avtal
 • Leverantörer
 • Referenser
 • Listor
 • Avrop
 • Avisering
 • Atteststege
 • Sambandskontroll av kontering
 • E-post
 • Fax

Läs mer om förråd och inköp i någon av artiklarna på vår blogg.

CoVid-19

Under pågående krisläge arbetar all personal på Idhammar Systems från sina hem. Vi följer de uppmaningar som ges av Folkhälsoinstitutet och mostsvarande myndigheter i andra länder där vi är aktiva.

Vi bedriver all verksamhet som vanligt i den mån det är praktiskt genomförbart. Vi möts gärna med hjälp av Team, Skype, Zoom, Gotomeeting, Teamviewer eller liknande. Möten på plats genomför i mindre grupper.

För support understryker vi att det är mycket viktigt att meddelanden inte skickas till enskilda medarbetare utan till help.desk@idhammarsystems.com. När det gäller beställningar skall de alltid ställas till sales@idhammarsystems.com

Folkhälsomyndighetens information om Covid-19