Underhållssystem App


Underhållssystem App

Kan man ha en underhållssystem app? Moderna mobiltelefoner och kraftfulla nätverk gör att man idag kan ha sitt underhållssystem som en så kallad app. Därigenom blir systemet tillgängligt på ett helt nytt sätt. Alla användare kan utan fördröjning göra en felanmälan eller följa upp ett ärende. underhållssystem app

Vår app för smartphones och andra handenheter är baserade på en webblösning som ger direkt tillgång till arbetsorderhanteringen i jobbmonitorn, felanmälan genom att skapa arbetsorder. Dessutom kan man göra förrådsuttag och reservationer i förrådsmodulen.

Som tillägg finns även funktioner för inventering och saldojustering i förrådet.

 

 

Läs gärna mer om underhåll och underhållssystem på underhållssystem.se