Händelselogg – ny app från Idhammar Systems


Ständig kontroll – en utmaning

Vi har ofta fått frågan hur vi hanterar olika saker som man behöver notera eller på något sätt komma ihåg eller dela mellan olika personer i företaget. Lika ofta har vi svarat att man kan skriva en arbetsorder och ange en arbetstyp som talar om att det inte är ett arbete som skall utföras. De flesta av våra kunder nöjer sig inte med detta utan förklara att detta är saker som inte är en arbetsorder. Nu har vi tagit till oss detta och utvecklar en modul som kan kopplas till alla våra system och även till andra underhållssystem som till exempel Maximo från IBM. Vi kallar lösningen händelselogg.

Idhammar Händelselogg

En fristående app som är tätt sammankopplad med ert underhålls- eller oee/tak-system ger er möjlighet att samla anteckningar, kommentarer, händelser och andra saker som man vill spara och dela. Helt enkelt en händelselogg.

händelselogg