Idhammar Underhållssystem


Idhammar underhållssystem

Idhammar underhållssystem har varit marknadsledande sedan starten i Sverige för över 40 år sedan. Som ett resultat av ständig utveckling av systemet är Idhammar Underhållssystem i dag ett komplett underhållssystem med mycket stora möjligheter. Det finns på många anläggningar runt om i världen, stora som små.

Rikt på funktioner och moduler

Vårt system är utvecklat med en modulstruktur och har en stor bredd i typer av moduler där man väljer vilka man vill använda beroende på behov. I bassystemet ingår modulerna:

 • Anläggningsregister
 • Arbetsorderhantering
 • Planerat underhåll
 • Förebyggande underhåll och inspektioner
 • Förbättringsförslag
 • Riskbedöming
 • Arbetsmiljö
 • Dokument- och ritningshantering
 • Förråd
 • Inköp
 • Rapporter
 • Analys
 • Personlig skyddsutrustning
 • Kompetens och behörighet
 • Aviseringar till epost och SMS