Idhammar underhållssystem

Idhammar underhållssystem har varit marknadsledande sedan starten i Sverige för över 40 år sedan. Som ett resultat av ständig utveckling av systemet är Idhammar Underhållssystem i dag en komplett lösning med mycket stora möjligheter. Det finns på många anläggningar runt om i världen, stora som små.

Rikt på funktioner och moduler

Vårt system är utvecklat med en modulstruktur och har en stor bredd i typer av moduler där man väljer vilka man vill använda beroende på behov. I bassystemet ingår modulerna:

 • Anläggningsregister
 • Arbetsorderhantering
 • Planerat underhåll
 • Förebyggande underhåll och inspektioner
 • Förbättringsförslag
 • Riskbedöming
 • Arbetsmiljö
 • Dokument- och ritningshantering
 • Förråd
 • Inköp
 • Rapporter
 • Analys
 • Personlig skyddsutrustning
 • Kompetens och behörighet
 • Aviseringar till epost och SMS

Underhållssystem som fungerar i vardagen

Idag ställs våra underhållschefer inför en svår uppgift; att leverera bra underhåll för att minska riskerna för företaget. Samtidigt som man ska ha full kontroll ska man också hålla ner kostnaderna. Med våra underhållssystem gör vi tillvaron enklare för dem. Ett datoriserat underhållssystem är ett viktigt verktyg för att ha större kontroll på:

 • Underhållsavdelningens arbetsbelastning och resursanvändning
 • Dagliga driftkostnader såväl som totalkostnader Idhammar underhållssystem
 • Oplanerade stopp
 • Onödiga kapitalkostnader
 • Rapportering i rätt tid med aktuella uppgifter

Idhammar Underhåll är anpassat för att våra kunder ska kunna uppnå balansen mellan ekonomi och effektivitet. Det är en väsentlig del i underhållsprocessen och en lösning från Idhammar hjälper till för att minska stopptiderna, maximera tillgången och vägleda personalen i ett windowsbaserat datasystem. Underhållssystem i vår värld håller inte bara reda på arbete och anläggning utan även dokumentation, ritningar, reservdelar, leverantörer, kompetenser, konteringar och mycket annat som ni kan läsa mer om på följande sidor. Våra systemlösningar har hjälpt hundratals organisationer över hela världen, stora som små, med att stödja underhållsarbetet, ha kontroll över anläggningens tillgångar och ta till vara på den kunskap som finns inom underhållsavdelningen.

Underhållssystem för alla branscher

Våra kunder är företag i alla typer av industrier och alla storlekar på företag. Från pappersbruk och stålverk med tusentals anställda till småindustrier och uppstarter med bara några få medarbetare. Ett underhållssystem från Idhammar Systems har inte bara anläggningen i fokus. Lika mycket fokus lägger vi på användare av systemet och utförare av de arbeten som planeras i systemet. Aviseringar och planeringsverktyg likväl som versioner för webben och smartphones ser till att alla ständigt är uppdaterade.

CoVid-19

Under pågående krisläge arbetar all personal på Idhammar Systems från sina hem. Vi följer de uppmaningar som ges av Folkhälsoinstitutet och mostsvarande myndigheter i andra länder där vi är aktiva.

Vi bedriver all verksamhet som vanligt i den mån det är praktiskt genomförbart. Vi möts gärna med hjälp av Team, Skype, Zoom, Gotomeeting, Teamviewer eller liknande. Möten på plats genomför i mindre grupper.

För support understryker vi att det är mycket viktigt att meddelanden inte skickas till enskilda medarbetare utan till help.desk@idhammarsystems.com. När det gäller beställningar skall de alltid ställas till sales@idhammarsystems.com

Folkhälsomyndighetens information om Covid-19