Projektmodulen ökar kontrollen, både tekniskt och ekonomiskt

Ledningens kontroll över planerade driftstopp, förbättringsprojekt, nyinstallationer och ombyggnationer kommer att förbättras avsevärt genom användning av Idhammars Projekthanteringsmodul. Bakery image for product datasheet

Operativa detaljer om projektet kan snabbt visas och är lätta att få en överblick på genom Idhammars ”Top Down” gränssnitt. Ekonomiska sammanställningar kan fås för varje projekt och detaljerna kan visas ner till delprojekt, arbetsorder, delorder och även enskilda transaktioner. Modulen ger möjlighet till flerdimensionella relationer och möjligheten att begränsa registrering av kostnader och nya arbetsorder.

Projektmodulen låter arbetsorder från Idhammar flyttas fram och åter mellan Idhammar och MS Project för att betarbeta och kontrollera dem i en projektplan i MS Project. Välj ett antal arbetsorder baserat på projekttillhörighet eller ett urval av era egna kriterier och tryck på knappen så är det tillgängligt i MS Project.

Använd den mycket stora funktionaliteten i MS Project för att hitta flaskhalsar, sätt upp beroenden eller definiera kritiska punkter i projektet. När man är klar i MS Project är det bara att med ett knapptryck föra över hela projektet med alla arbetsorder och delorder och alla de ändringar som har gjorts i projektet tillbaka till Idhammar.

Sprid användningen av projektmodulen utanför underhållsavdelningen. Med dess hjälp kan ni förbättra och förenkla den dagliga verksamheten, uppföljning och kostnadskontrollen på alla typer av projekt oavsett typ, storlek eller inriktning.