Planerat underhåll eller kanske förebyggande? Idhammar ger stöd för båda!

För planerat underhåll är stående arbetsorder vårt smarta sätt att spara tid i alla delar av underhållsarbetet och dess planering. Såväl i det förebyggande underhållet som i det avhjälpande har man stor nytta av stående arbetsorder.

I vår lösning kan man skapa stående arbetsorder mot enskilda objekt, mot en viss objekttyp eller grupp av objekt.

Ni väljer själva vilket som skall utlösa en stående arbetsorder. Alternativen är många. Till exempel: drifttid, kalendertid, mätarställning eller kondition.

Bättre planering

Genom att utnyttja stående arbetsorder kan man balansera belastningen för underhållspersonalen genom att hela grupper av arbeten enkelt kan flyttas till perioder med lägre belastning.

I det förebyggande underhållsarbetet är stående arbetsorder en bra metod att säkerställa att servicearbeten planeras och utförs i rätt tid med hänsyn till intervaller och garantivillkor.

Nyttan för avhjälpande underhåll är att skapa stående arbetsorder som fungerar som mallar för störningar och problem som man rimligen kan förutse. En sådan mall är komplett med bemanning i form av listning vilka behörigheter som krävs för arbetet, materiel och verktyg som krävs, även den dokumentation som de som skall utföra arbetet kan behöva.

Nyckelinformation

Varje stående arbetsorder kan förses med många olika uppgifter som ger nyckelinformation till den som skall utföra ett arbete.

Några av de viktigaste punkterna är:

 • Referenser till anläggningen
 • Detaljer om individer
 • Statusflaggor för prioritet, planering mm
 • Kostnadsställe
 • Beställare och kontaktuppgifter
 • Detaljer om arbetet
 • Standardtexter (säkerhet mm)
 • Dokumenthänvisningar
 • Kostnader
 • Kostnadsuppskattningar
 • återföring av information
 • Ansvarsförhållanden
 • Planerade dagar och tider
 • Markering för skyddsarbeten
 • Orsaker och symptom

Överblick

När en stående arbetsorder aktiveras kommer den upp i arbetsordermonitorn tillsammans med alla andra arbeten som är planerade. Jobbmonitorn ger en snabb överblick, med färgkodning och en trädstruktur ser var och en snabbt vilka arbeten som är prioriterade och vilka som är planerade för mig eller för min avdelning. Allt planerat underhåll och dess planläggning utgår från jobbmonitorn. En arbetsledare kan snabbt och enkelt ändra i planeringen om ett prioriterat arbete kommer in. Alla nya felanmälningar kommer omedelbart upp i planeringsbilden så att den ansvarige alltid är uppdaterad om läget.

Genom att personalen kan logga på och av ett arbete ser man löpande hur arbetena fortskrider och hur mycket tid, materiel och andra kostnader som lagts på respektive uppdrag. Via höger musknapp nås de flesta av systemets funktioner i denna översikt. Man kan exempelvis göra förrådsuttag, inköp och registrera tid mot ett arbete.