Referenser underhåll

Några av våra kunder inom underhållssystem

Ovako Sweden

Smurfit Kappa

Fiskeby Board

AB Karl Hedin

IAC Group

Textilia Group

Referenser OEE

Inom OEE eller TAK är vi stolta över att leverera system till dessa bland måmga andra.

OEE och andra system

Vårt OEE-system kan kopplas till andra underhållssystem genom vår integration. Vi har kunder som använder vårt OEE system mot IBM Maximo med flera.

Mölnlycke Healthcare
Elopak
Forbo Flooring
Chivas Distilleries

CoVid-19

Under pågående krisläge arbetar all personal på Idhammar Systems från sina hem. Vi följer de uppmaningar som ges av Folkhälsoinstitutet och mostsvarande myndigheter i andra länder där vi är aktiva.

Vi bedriver all verksamhet som vanligt i den mån det är praktiskt genomförbart. Vi möts gärna med hjälp av Team, Skype, Zoom, Gotomeeting, Teamviewer eller liknande. Möten på plats genomför i mindre grupper.

För support understryker vi att det är mycket viktigt att meddelanden inte skickas till enskilda medarbetare utan till help.desk@idhammarsystems.com. När det gäller beställningar skall de alltid ställas till sales@idhammarsystems.com

Folkhälsomyndighetens information om Covid-19