Idhammar Maximo OEE integration


Maximo EAM blir Maximo OEE med Idhammar OEE integration

Nu finns det äntligen ett OEE/TAK System som fungerar sömlöst med Maximo EAM från IBM. Idhammar Systems Ltd har sedan många år varit partners till IBM och utvecklar smarta lösningar som bygger på IBM’s teknologier. Vårt mål har varit att skapa det som för kunden blir ett Maximo OEE.

Nu har vi tagit fram en modul som skapar en direkt koppling mellan ett komplett OEE/TAK system och Maximo EAM.

Maximo OEE

Effektivare samarbete mellan underhåll och produktion med Idhammar och Maximo i samspel

Sömlös inte sömnlös

Genom att använda Idhammar OEE för Maximo tillför ni ett mycket kompetent TAK/OEE system till er Maximo-lösning. Idhammar TAK/OEE är utformat för att följa anläggningen ur produktionsverksamhetens perspektiv. Med koppligen till Maximo tillför vi även underhållsperspektivet. Det gör att både produktionsavdelningen och underhållsavdelningen kan dela på samma lösning med samma information tillgänglig men presenterad ur deras perspektiv. Lösningen knyter samman flödena utan skarv och låter både produktion, underhåll och IT sova gott.

Idhammar för Maximo spar tid för användare genom att öka synligheter och spårbarheten på resan mot verklig lean manufacturing. Processerna för att förbättre produktionens prestanda knyts ihop med underhållsavdelnignens prioritering av underhållsåtgärder. Processerna blir enkelt överskådliga för både underhållspersonal och operatörer.

Direkta vinster med Idhammar OEE för Maximo

  • Prioritering av underhållsåtgärder som påverkar TAK/OEE
  • Stopp i produktionen länkas direkt till arbetsorder i Maximo
  • Visuell status och information om utförda arbeten från Maximo presenteras i Idhammar
  • Automatisk kommunikation via integrationen spar tid och pengar i processerna
  • Reducerade stopptider och bättre TAK/OEEvärden
  • Förbättrad kvalitetsuppföljning
  • Bättre kontroll av efterlevnad av standard, regleringar och lagstiftning

Idhammar OEE/TAK tillsammans med Maximo för att företaget kommer längre i sitt arbete med ständiga förbättringar.

Läs mer på IBMs webbplats: http://www-304.ibm.com/software/brandcatalog/ismlibrary/details?catalog.label=1TW10MA5J#tab-overview