Maximo EAM


Maximo EAM – komplett underhållssystem

IBM Maximo EAM  -lösningar för total kontroll över alla typer av tillgångar. För produktion, infrastruktur, anläggningar, transport och kommunikation genom att hantera dem alla på en gemensam plattform.

maximo eamDenna plattform gör det möjligt att dela och genomföra underhåll enligt ”best practice” och samtidigt optimera förrådshållning, resursutnyttjande och personal. Med Maximo EAM kan du optimera prestandan för dina tillgångar och maximera avkastningen på investeringen.

I Maximo EAM ingår sex huvudmoduler i en tjänsteorienterad arkitektur.

Anläggningsregister – Uppnå den kontroll du behöver genom att mer effektivt följa upp och hantera tillgångar och deras användning under hela livscykeln.

Arbete – Hantera både planerade och oplanerade arbetsuppgifter, från inledande begäran om arbete via färdigställande och registrering av kostnader och förändringar.

Service management – Definiera tjänsteerbjudanden, upprätta servicenivåavtal (SLA), ger mer proaktiv övervakning av levererad servicenivå.

Avtalshantering – Ett komplett stöd för köp, leasing, hyra, garantier, arbetskostnader, programvara, och användardefinierade kontrakt.

Förrådshantering – Ger full kontroll över förråden. Täcker in saldon, inventering, uttag, returer och förrådsvärden.

Inköpshantering – Stödjer alla faser av hela företagets inköp. Hela kedjan med både direktköp och automatisk påfyllning av förråd mot beställningspunkter.

För användarna av systemet finns en aktiv användarförening med flera aktiviteter årligen. Föreningens hemsida finns på http://www.maximoanvandarforeningen.se/