Motiverande Idhammar TAK presentationsmodul

Genom att tydligt och fortlöpande visa tillgänglighet och prestanda mot nyckeltal, ger Idhammar tidiga varningar som ger produktions- och underhållschefer att ta större kontroll över den dagliga ledningen av anläggningstillgångarna.

Andon Boards som det kallas på engelska ger linje-specifika nyckeltal för användning av linjen med förslag till förbättringar. Det visas automatiskt uppdaterat innehåll och kontrollerar om varningsmeddelanden villkor har uppfyllts. Om en avvikelse uppstår skickas en avisering personligt, offentligt eller till en användardefinierad grupp människor via e-post eller SMS. Varje larm kan schemaläggas att anmäla olika nivåer av anläggningen som är lämpligt för respektive grad av allvarvarlighet.

Klar, tydlig och korrekt rapportering i realtid ger bättre synlighet av aktuellt läge för underhållspersonal. Denna typ av lösning har en bevisad motiverande effekt på arbetet och stödjer tvärfunktionell kommunikation. Att hålla alla i kedjan involverade och informerade ger en känsla av kontroll och delaktighet – varje sekund av drift räknas.

TAK - Presentation

CoVid-19

Under pågående krisläge arbetar all personal på Idhammar Systems från sina hem. Vi följer de uppmaningar som ges av Folkhälsoinstitutet och mostsvarande myndigheter i andra länder där vi är aktiva.

Vi bedriver all verksamhet som vanligt i den mån det är praktiskt genomförbart. Vi möts gärna med hjälp av Team, Skype, Zoom, Gotomeeting, Teamviewer eller liknande. Möten på plats genomför i mindre grupper.

För support understryker vi att det är mycket viktigt att meddelanden inte skickas till enskilda medarbetare utan till help.desk@idhammarsystems.com. När det gäller beställningar skall de alltid ställas till sales@idhammarsystems.com

Folkhälsomyndighetens information om Covid-19