Kvalitetsövervakning – kontroll med rapportering utan pappert4p25c2oee_quality_monitor

I modern produktion ställs stora krav på uppfyllande av kvalitetskrav med små eller inga toleranser. Kraven ställs mot tillverkaren av standardiseringskommittéers lagar, miljöhänsyn och kundkrav. Detta tar stora resurser i anspråk för att samla in, hantera och analysera data från olika positioner i fabriken. Med Idhammar Systems kvalitetsövervakning gör vi det enklare för er att leva upp till de mest rigorösa kontroller och revisioner. Lösningen blir särskilt kraftfull när man använder det tillsammans med vårt TAK-system.

Vårt kvalitetsövervakningssystem konfigurerar ni för att bevaka allt utefter de krav ert kvalitetssystem ställer. Arbetsuppgifter kan startas automatiskt eller utefter inspektionsronder. Inmatning av uppgifter från manuell övervakning görs snabbt och enkelt med pekskärmar. Alla avvikelser meddelas enligt era uppsatta regler så snart de inträffar.

Vår programvara ger er:

  • Uppföljning i realtid
  • Bättre träffsäkerhet
  • Förbättrad spårbarhet
  • Synliga resultat

Sammanfattningsvis kan man säga att vårt kvalitetsövervakningskoncept minskar risker genom att förbättra kvalitén på er data samtidigt som ni får bättre verktyg för att analysera informationen. Med vår lösning är kvalitetsrevisionen inget orosmoment.

CoVid-19

Under pågående krisläge arbetar all personal på Idhammar Systems från sina hem. Vi följer de uppmaningar som ges av Folkhälsoinstitutet och mostsvarande myndigheter i andra länder där vi är aktiva.

Vi bedriver all verksamhet som vanligt i den mån det är praktiskt genomförbart. Vi möts gärna med hjälp av Team, Skype, Zoom, Gotomeeting, Teamviewer eller liknande. Möten på plats genomför i mindre grupper.

För support understryker vi att det är mycket viktigt att meddelanden inte skickas till enskilda medarbetare utan till help.desk@idhammarsystems.com. När det gäller beställningar skall de alltid ställas till sales@idhammarsystems.com

Folkhälsomyndighetens information om Covid-19