Automatisk datainsamling

Idhammar Operatörspanel När OEE-värdet är runt 65% eller högre bör företag fundera på att gå över från manuell till automatisk datainsamling för att öka noggrannheten och se allt som sker i produktionsprocessen. Blir det till exempel 240 st 15 sekundersstopp under ett åttatimmarsskift är det i princip omöjligt att föra ner det manuellt men stoppen utgör ändå tillsammans en hel timme av utebliven produktion och påverkar därför den potentiella produktiviteten. 

Precisionen med pappersbaserad manuell datainsamling påverkas av:

 • Missar eller ignorerar mindre stopp
 • Operatörer, som är upptagna med att utföra sitt arbete, loggar inte
 • Det är svårt att få exakt tid på start och stopp om man för ner det manuellt
 • Pappershantering i en fabriksmiljö kan lätt försvinna eller bli förstört och kräver hantering för till exempel arkivering

Automatisk datainsamling ökar precisionen genom djupare analys Operatörspanel

Samla data från styrsystemen som får med mer eller mindre gömda fel samtidigt som man slipper pappershanteringen. Om nu vill använda sig av automatisk datainsamling finns det vidare en rad metoder för att det ska fungera för alla.

Med helt automatiserade kontrollsystem som SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), felorsak, starttid och stopptid direkt kan hämtas från PLC (Programmable Logic Controller).

Nyckeln till insamlandet av preciserad och meningsfull information är fortfarande att operatörerna är involverade i processen.

Använd touch-screen PC kopplat till rullande maskin, produkträkningssignaler och/eller PLC.

Om vi registrerar produktion, felaktiga produkter och stopptid automatiskt samtidigt som operatören anmäler orsakerna till felen hålls operatören helt informerad om förlusterna. Det medför även följande tre fördelar:

 1. All förlust är registrerad, inklusive mindre stopp, vilket gör att allt är noterat och förmodligen åtgärdat.
 2. Operatören är helt involverad och blir snabbt insatt i situationen och kan med hjälp av realtidsinformation fatta rätt beslut i tid: 
  återstående tid på denna produktionslina i nuvarande tempo
  Värsta stopptillfället i det här och förra skiftet
 3. Helt utan pappershantering.

Automatisk tidsregistrering medför även andra fördelar – förmågan att kontrollera starttider. Om vi schemalägger en starttid kl 06:00 kontrollerar Idhammar.TAK produktionsflödet exakt den tiden och om inte systemet finner något rapporteras redan där ett stop och operatören måste välja en orsak till ”felet”. Ett företag som producerar läkemedel har sparat nästan 20 minuter per linje om dagen tackvare det.

Idhammar TAK är väldigt flexibelt och kan koppla data från andra program eller datakällor och kan även importera de vanligaste typerna av data.

ldpny