Tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutfall

TAK eller som det kallas utanför Sverige— takillustrationOEE är ett samlingsnamn på en metod att mäta en produktionsanläggnings totalekonomi. För att underlätta detta för både våra kunder och företag med andra systemlösningar för underhåll har vi tagit fram Idhammar TAK. Ibland använder man begreppet “stopptidsmätning”. Vi anser att TAK eller OEE är mycket mer än att bara följa upp stopptider.

Som ni vet är det sällan en anläggning verkligen är tillgänglig på heltid så att säga.

Planerade driftstopp är den första tjuven som stjäl produktionstid från oss, dock är det något som är ofrånkomligt. Utrustningen måste ju underhållas för att hålla och vara driftsäker i längden. Dock vet vi att grundlig planering och ett bra löpande underhåll kan hjälpa oss att korta ner dessa stopp till ett minimum.

Jaga tidstjuvar

Tyvärr är det inte heller så enkelt att tidstjuvarna stannar vid detta. även under den planerade drifttiden sker mindre stopp, för avhjälpande arbeten såväl som för ändringar. Inte heller detta är något som vi helt kan komma ifrån, men planering och kunskap hjälper oss att minska dessa stopp.

Den typ av störning och bortfall som vi inte alls behöver är stopp på grund av brister i underhåll eller planering. Summan av dessa mindre stopp och störningar som sätter ner kapaciteten är ofta mer kostsam än stora planerade driftstopp eftersom det leder till sysslolösa operatörer i verksamheten.

I denna typ av störning kan man även räkna in sådana som inte helt stoppar produktionen utan endast sätter ned hastigheten. Den sista faktorn i raden av problem är kassation och omarbetning av produkter som beror på felaktigheter i produktionsutrustningen.

Gemensamt för alla dessa typer av störningar är att de kostar tid och kvalitet och därmed pengar. Det som också förenar dem är att de går att spåra och mäta med Idhammar TAK.

Verktyg för alla typer av system

Vårt TAK-verktyg samlar via handdator, import från underhållssystem eller via PLC-interface in information om dessa störningar och ger möjlighet att koppla dem till kostnader.

Allt detta ligger sedan till grund för en analys. Slutprodukten är kunskap om hur väl produktionsapparaten utnyttjas och vilka områden som erbjuder den största förbättringspotentialen.

Idhammar.TAK vänder sig till de företag som vill förbättra sin totala produktionsekonomi genom att sammanställa data från olika system och sedan analysera detta för att ge underlag för ett löpande förbättringsarbete.