Kvalitetsövervakning – kontroll med rapportering utan papper

I modern produktion ställs stora krav på uppfyllnad av kvalitetskrav med små eller inga toleranser. Kraven ställs mot tillverkaren av standardiseringskommittéers lagar, miljöhänsyn och kundkrav. Detta tar stora resurser i anspråk för att samla in, hantera och analysera data från olika positioner i fabriken. Med Idhammar Systems kvalitetsövervakning gör vi det enklare för er att leva upp till de mest rigorösa kontroller och revisioner. Lösningen blir särskilt kraftfull när man använder det tillsammans med vårt TAK-system.

Systemet konfigurerar ni för att bevaka allt utefter de krav ni har på er verksamhet. Arbetsuppgifter kan startas automatiskt eller utefter inspektionsronder. Inmatning av uppgifter från manuell övervakning görs snabbt och enkelt med pekskärmar. Alla avvikelser meddelas enligt era uppsatta regler så snart de inträffar.

Vår programvara ger er:

  • Uppföljning i realtid Kvalitet
  • Bättre träffsäkerhet
  • Förbättrad spårbarhet
  • Synliga resultat

Sammanfattningsvis kan man säga att vårt kvalitetsövervakningskoncept minskar risker genom att förbättra kvalitén på er data samtidigt som ni får bättre verktyg för att analysera informationen. Med vår lösning är kvalitetsrevisionen inget orosmoment.