Lean production är inte detsamma som nedskärningarLean Production

TAK eller OEE som det kallas utanför Sverige är ett samlingsnamn på en metod att mäta en produktionsanläggnings totalekonomi. Denna metod är en av många viktiga komponenter i ett införande av det som kallas Lean production.

För att underlätta detta för både våra kunder och företag med andra systemlösningar för underhåll har vi tagit fram Idhammar OEE. Det är sällan en anläggning verkligen är tillgänglig på heltid. Planerade driftstopp är den första tjuven som stjäl produktionstid, dock är det något som är ofrånkomligt eftersom utrustningen måste underhållas för att hålla och vara driftsäker i längden. Genom många års erfarenhet från alla typer av industrier vet vi att grundlig planering och ett bra löpande underhåll kan hjälpa oss att korta ner dessa stopp till ett minimum.

På vår blogg finns några artiklar om Lean och OEE som kan vara läsvärda.