AFA Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna utvecklat ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser.

Vissa händelser i arbetsmiljöarbetet genererar ärenden som är av sådan karaktär att de lämpligen handläggs som en arbetsorder i underhållssystemet. Idhammar har därför utvecklat en integration mot detta system.

Idhammar fångar händelser i IA-systemet från AFA och skapar arbetsorder. När arbetet är utfört och avrapporteras återförs denna information till IA-systemet.

Pilotprojekt har genomförts på Ovako Sweden och Siljan Timber.

IA-systemet benämns MIA, SIA, LIA etc. beroende på industri.

Kategori:

Tags:

Kommentarsfunktionen är stängd

CoVid-19

Under pågående krisläge arbetar all personal på Idhammar Systems från sina hem. Vi följer de uppmaningar som ges av Folkhälsoinstitutet och mostsvarande myndigheter i andra länder där vi är aktiva.

Vi bedriver all verksamhet som vanligt i den mån det är praktiskt genomförbart. Vi möts gärna med hjälp av Team, Skype, Zoom, Gotomeeting, Teamviewer eller liknande. Möten på plats genomför i mindre grupper.

För support understryker vi att det är mycket viktigt att meddelanden inte skickas till enskilda medarbetare utan till help.desk@idhammarsystems.com. När det gäller beställningar skall de alltid ställas till sales@idhammarsystems.com

Folkhälsomyndighetens information om Covid-19