Att förebygga är att spara!

Ofta innebär det störningar i produktionen att avhjälpa fel medan det sällan innebär produktionsstörningar att förebygga fel.

Det kan synas självklart, men tål att upprepas:

  • Förebyggande arbeten ger ökad tillgänglighet.
  • Oplanerade arbeten är ofta ineffektiva.
  • Planerade arbeten kan utföras effektivt.

En annan samling självklarheter som ibland glöms bort:

  • “Småfel” är ofta början till stora fel.
  • “Småfel” medför ofta återkommande störningar.
  • “Småfel” är avtrubbande och höjer acceptansnivån (detta är kanske den viktigaste punkten)
  • “Småfel” är ofta enkla att åtgärda
  • “Småfel” kan oftast åtgärdas under drift
  • “Småfel” är billigare att åtgärda än då de ledigt till ett akut ingripande

Förebyggande underhåll kan tjäna in tid

Slutsatsen blir att det är lönsamt att åtgärda “småfel”.

Metodiken för att bygga ett effektivt förebyggande underhåll är att skapa en systematik av förebyggande arbeten som ger ökad tillgänglighet. Exempel på detta är smörj och inspektionsronder, tillståndskontroller. Det kan även vara tids eller mätarbaserade aktiviteter som utbyte och renoveringar, smörjning och rengöring samt inspektion av tillstånd, temperatur, varvtal, missljud, oljenivå mm.

Allt detta skapas som aktiviteter i systemet. Aktiviteterna kan ges frekvens eller villkor för utfall såsom planeringskod (drift, stopp, renovering etc). Aktiviteterna tas sedan ut som rondlistor baserat på utförare eller anläggning. Anmärkningar återrapporteras och fel som inte åtgärdats direkt registreras som arbetsorder.