Rätt siffror på rätt ställe utan extrajobb

Idhammar har ett långtgående system för att kontrollera att de ekonomiska transaktionerna blir korrekta och att det är enkelt för den enskilde medarbetaren att göra rätt.

konto och ekonomiKontosträng

Kontering kan göras i 16 dimensioner där några som konto, kostnadsställe, finansieringstyp, projekt och liknande är fördefinierade. Utöver dessa fält finns ett antal fria fält som sätts upp efter kundens önskemål.

Sambandkontroll

Genom hela systemet kontrolleras sambandet mellan kostnadsställe och konto så att ett konto som inte är tillåtet för ett visst kostnadsställe inte belastas av misstag.

Attester

Attest görs i form av en atteststege där varje medarbetare ingår i en hierarki och alltid har en ersättare för attest. Beloppen för attest kan styras till konto och kostnadställe. Beloppen kan även periodiseras så att en medarbetare kan ha begränsningar på varje transkation, men även per vecka, månad, kvartal och år.

Ansvarsfördelning

Företag som tillämpar de så kallade SOX-reglerna måste förhindra att en och samma person utför flera steg i en ekonomisk kedja. Till exempel får inte en beställare var den som tar emot och godkänner inlevransen av den bestälningen. I Idhammar finns ett antal sådan regler som varje kundföretag väljer hur och om de skall användas.

Integration

Idhammar har väl utbyggda funktioner för integration med andra system som SAP, Oracle, Ranidance, Microsoft Dynamics och flera andra