Är anläggningen överskådlig? Den kan lätt bli det!

Underhållssystemet kallas ofta för EAM, Enterprise Asset Management, den beteckningen tar sikte och fokus på företagets anläggning. Idhammarsystemets anläggningsregister ger en god översikt över all utrustning skräddarsytt för att passa underhållsarbete. Modulen identifierar placering och ägare av samtliga underhållsobjekt i organisationen.

Struktur och översikt

EAM i vår tappning ger en innehållsrik, strukturerad beskrivning av reservdelar som används till all utrustning och identifierar underkomponenter. En stor mängd data kan knytas till varje underhållsobjekt:

 • Maskinrubrik & Typbeteckning
 • Nyckelord EAM
 • ägare och underhållstekniker
 • Garantivillkor
 • Kostnadsbärare
 • Leverantör och tillverkare
 • Inköpskostnadsdetaljer
 • Teknisk data och fritext
 • Snabb tillgång till information

Den grafiska anläggningsstrukturen ger en trädstruktur jämförbar med ”Windows Utforskare”. Producerande avdelning kan expanderas till att visa ingående maskingrupper vilka i sin tur kan expanderas att visa ingående underhållsobjekt. En eller flera individer kan kopplas till varje objekt.

EAM överskådligt med Idhammar

Utforskaren ger snabb tillgång till all information som är kopplad till underhållsobjekt som:

 • Teknisk dataanläggning iStock_000001879042Small
 • Reservdelar och förrådsinformation
 • Inspektioner och smörjscheman
 • Stående arbetsorder
 • Arbetshistorik med kostnader
 • Dokument
 • Planerat arbete, åtgärdsbeskrivning, materialbehov och estimerad kostnad

Individer

Idhammarsystemet sparar information om underhåll och förflyttningar av nyckelkomponenter såsom motorer, växellådor etc. Denna funktionalitet ger omfattande detaljer om var varje komponent har använts genom dess hela livscykel. Dessutom detaljer om alla reparationer och förändringar som gjorts på komponenten. Orsaken till en förflyttning kan även den loggas i systemet. Individer kan föras som förrådsartiklar och även återgå till ett förråd efter en reparation och där anges som tillgängliga för uttag och användning på andra platser än den ursprungliga.

Nyckeltalsuppföljning

På utvalda objekt kan man följa nyckeltal. Som standard mäter vi MTTR (genomsnittlig tid till åtgärd), MTBF (genomsnittlig tid mellan fel) samt MWT (genomsnittlig tid till färdigställning) och även genomsnittlig genomförandetid.

Varje objekt tilldelas mål för nyckeltalen sedan ser man på objektkortet i anläggningsstrukturen hur man uppfyller dessa mål. Målen mäts även för varje arbetsorder. I nyckeltalsfunktionen ingår sex rapporter som visa stopptider, svarstider, väntetider och felintervaller.

Läs gärna några av artiklarna i ämnet på vår blogg.