Rätt dokument till rätt uppgift via dokumentmodulen

Idhammarsystemets dokumenthanteringsmodul håller reda på alla era ritningar, instruktioner, tekniska specifikationer likväl som tillverkares handböcker och liknande.

Detta gör att driftstoppen kan hållas nere genom att erbjuda omedelbar åtkomst till digitala bilder, ge korsreferens mellan utrustning, ritningar och dokumentation samt hjälpa er med kommunikation mellan ritkontoret och underhållsavdelningen, tillverkare och entreprenörer.  

Hanterar alla typer

Dokumentmodulen ger ett heltäckande register över ritningar, certifikat, fotografier, flödesscheman, reservdelslistor och drift – samt underhållshandböcker.

konto

Detaljerna kring dokumenten i systemet visar:

  • Placering
  • Ritningsdatum
  • Huvuddokument
  • Leverantör
  • Författare / Utgivare
  • Dokumenttyp och skala
  • Versionshantering
  • ägare
  • Distributionslistor

Tillägg som länkar externa system

I grundsystemet kan man länka dokument som lagras i ett filsystem lokalt på datorn eller på en nätverkserver, men också dokument som är lagrade på ett intranät eller på Internet via en webbadress. Med ett tilläggsprogram kan man även nå dokument som är lagrade i dokumenthanteringssystem och databaser.

CoVid-19

Under pågående krisläge arbetar all personal på Idhammar Systems från sina hem. Vi följer de uppmaningar som ges av Folkhälsoinstitutet och mostsvarande myndigheter i andra länder där vi är aktiva.

Vi bedriver all verksamhet som vanligt i den mån det är praktiskt genomförbart. Vi möts gärna med hjälp av Team, Skype, Zoom, Gotomeeting, Teamviewer eller liknande. Möten på plats genomför i mindre grupper.

För support understryker vi att det är mycket viktigt att meddelanden inte skickas till enskilda medarbetare utan till help.desk@idhammarsystems.com. När det gäller beställningar skall de alltid ställas till sales@idhammarsystems.com

Folkhälsomyndighetens information om Covid-19