NyheterFör att förbättra sitt kvalitetsarbete har Atria nu köpt till en modul för bättre uppföljning av underhållsarbetet. Modulen tar avslutet av arbetet ut i produktionen. Direkt på plats vid avslutat arbete gör man en egenkontroll där produktion godkänner och signerar underhållsarbetet som utförts. Allt i enlighet med Atrias ISO22000 certifierade ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

Atria förbättrar kvalitet med Terema


Öppnar ny marknad för Migalon och Idhammar Systems Genom förvärvet tillför vi specialistkompetens inom underhåll av fordon och utrustning inom räddningsverksamhet. Miquest har ett underhållssystem som är helt anpassat för verksamheter inom räddningstjänst med allt vad det innebär i form av kontroller av funktion och driftsäkerhet och även krav på minimala stopptider och hög tillgänglighet.

Vi förvärvar Miquest