9-10 maj i Norrköping är det planerat. Inbjudan skickas ut under vecka 10. Prenumerera på vårt nyhetsbrev […]
För att förbättra sitt kvalitetsarbete har Atria nu köpt till en modul för bättre uppföljning av underhållsarbetet. Modulen tar avslutet av arbetet ut i produktionen. Direkt på plats vid avslutat arbete gör man en egenkontroll där produktion godkänner och signerar underhållsarbetet som utförts. Allt i enlighet med Atrias ISO22000 certifierade ledningssystem för livsmedelssäkerhet.
Öppnar ny marknad för Migalon och Idhammar Systems Genom förvärvet tillför vi specialistkompetens inom underhåll av fordon och utrustning inom räddningsverksamhet. Miquest har ett underhållssystem som är helt anpassat för verksamheter inom räddningstjänst med allt vad det innebär i form av kontroller av funktion och driftsäkerhet och även krav på minimala stopptider och hög tillgänglighet.

CoVid-19

Under pågående krisläge arbetar all personal på Idhammar Systems från sina hem. Vi följer de uppmaningar som ges av Folkhälsoinstitutet och mostsvarande myndigheter i andra länder där vi är aktiva.

Vi bedriver all verksamhet som vanligt i den mån det är praktiskt genomförbart. Vi möts gärna med hjälp av Team, Skype, Zoom, Gotomeeting, Teamviewer eller liknande. Möten på plats genomför i mindre grupper.

För support understryker vi att det är mycket viktigt att meddelanden inte skickas till enskilda medarbetare utan till help.desk@idhammarsystems.com. När det gäller beställningar skall de alltid ställas till sales@idhammarsystems.com

Folkhälsomyndighetens information om Covid-19