Avhjälpande underhåll med Idhammar

avhjälpande underhållModulen för planering och avhjälpande underhåll är motorn i ett modernt underhållssystem. Modulen hanterar felanmälan, planering och arbetsorder både för användare och administratörer och planerare.

Idhammarsystemet är inget undantag, det har finslipats av underhållsspecialister under snart 40 år och erbjuder nu heltäckande funktionalitet och användarvänlighet.

Bättre planering för avhjälpande underhåll

Rätt använt ger Idhammarsystemet er möjlighet att:

 • Minska stopptiden genom bättre planering.
 • Ge direkt nyckelinformation till underhållspersonal.
 • Undersöka kostnadsavvikelser.
 • Schemalägga arbeten till redan planerade stopp
 • Se till att rätt kompetens finns tillgänglig när ett visst arbete skall utföras.
 • Eliminera oavslutade arbeten som beror på planeringsbrister.
 • Upptäcka oavslutade och försenade arbeten.
 • Följa upp en anläggnings underhållsbehov.
 • Ta fram kostnadsuppskattningar.

Bättre kvalitet

Varje arbetsorder kan förses med många olika uppgifter som ger nyckelinformation till den som skall utföra ett arbete.

Några av de viktigaste punkterna är:

 • Referenser till anläggningen
 • Detaljer om individer
 • Statusflaggor för prioritet, planering mm
 • Kostnadsställe
 • Beställare och kontaktuppgifter
 • Detaljer om arbetet
 • Standardtexter (säkerhet mm)
 • Dokumenthänvisningar
 • Kostnader
 • Kostnadsuppskattningar
 • återföring av information
 • Ansvarsförhållanden
 • Planerade dagar och tider
 • Markering för skyddsarbeten
 • Orsaker och symptom
 • Överlägsen översikt

Jobbmonitorn ger en snabb överblick, med färgkodning och en trädstruktur ser var och en snabbt vilka arbeten som är prioriterade och vilka som är planerade för mig eller för min avdelning.

All planering sker i jobbmonitorn. En arbetsledare kan snabbt och enkelt ändra i plane-ringen om ett prioriterat arbete kommer in. Alla nya felanmälningar kommer omedelbart upp i planeringsbilden så att den ansvarige alltid är uppdaterad om läget.

Genom att personalen kan logga på och av ett arbete ser man löpande hur arbetena fortskrider och hur mycket tid, materiel och andra kostnader som lagts på respektive uppdrag.