Livsmedelsföretaget Atria med varumärken som Lithells, Arbogapastej, Sibylla, Lönneberga, Ridderheims strävar efter att bli ledande inom sina respektive marknadssegment. En av vägarna till en ledande position går genom det man kallar ”operationell effektivitet”. Det vill säga att all verksamhet drivs med fokus på effektivitet, driftsäkerhet och livsmedelsäkerhet. Ett viktig instrument i detta arbete är deras underhållssystem, Terema, från Idhammar Systems.

Lithells Specialrökta Varmkorv, äppelspånsrökt är rökt extra länge med äppelspån för en spännande smakdimension i varmkorvshyllan.

Lithells Specialrökta Varmkorv, äppelspånsrökt är rökt extra länge med äppelspån för en spännande smakdimension i varmkorvshyllan.

För att förbättra sitt kvalitetsarbete har Atria nu köpt till en modul för bättre uppföljning av underhållsarbetet. Modulen tar avslutet av arbetet ut i produktionen. Direkt på plats vid avslutat arbete gör man en egenkontroll där produktion godkänner och signerar underhållsarbetet som utförts. Allt i enlighet med Atrias ISO22000 certifierade ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

Samtidigt med införande av nya arbetssätt tas den senaste version av Terema med webbaserad felanmälan i drift.

Kategori:

Kommentarsfunktionen är stängd