Livsmedelsföretaget Atria med varumärken som Lithells, Arbogapastej, Sibylla, Lönneberga, Ridderheims strävar efter att bli ledande inom sina respektive marknadssegment. En av vägarna till en ledande position går genom det man kallar ”operationell effektivitet”. Det vill säga att all verksamhet drivs med fokus på effektivitet, driftsäkerhet och livsmedelsäkerhet. Ett viktig instrument i detta arbete är deras underhållssystem, Terema, från Idhammar Systems.

Lithells Specialrökta Varmkorv, äppelspånsrökt är rökt extra länge med äppelspån för en spännande smakdimension i varmkorvshyllan.

Lithells Specialrökta Varmkorv, äppelspånsrökt är rökt extra länge med äppelspån för en spännande smakdimension i varmkorvshyllan.

För att förbättra sitt kvalitetsarbete har Atria nu köpt till en modul för bättre uppföljning av underhållsarbetet. Modulen tar avslutet av arbetet ut i produktionen. Direkt på plats vid avslutat arbete gör man en egenkontroll där produktion godkänner och signerar underhållsarbetet som utförts. Allt i enlighet med Atrias ISO22000 certifierade ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

Samtidigt med införande av nya arbetssätt tas den senaste version av Terema med webbaserad felanmälan i drift.

Categories:

Comments are closed

CoVid-19

Under pågående krisläge arbetar all personal på Idhammar Systems från sina hem. Vi följer de uppmaningar som ges av Folkhälsoinstitutet och mostsvarande myndigheter i andra länder där vi är aktiva.

Vi bedriver all verksamhet som vanligt i den mån det är praktiskt genomförbart. Vi möts gärna med hjälp av Team, Skype, Zoom, Gotomeeting, Teamviewer eller liknande. Möten på plats genomför i mindre grupper.

För support understryker vi att det är mycket viktigt att meddelanden inte skickas till enskilda medarbetare utan till help.desk@idhammarsystems.com. När det gäller beställningar skall de alltid ställas till sales@idhammarsystems.com

Folkhälsomyndighetens information om Covid-19