Sågverksindustrin blir en allt viktigare marknad för Idhammar Systems i och med att AB Karl Hedin Sågverk tecknat avtal om systeminförande på sina sågverksanläggningar. Systemen kommer att tas i drift på en anläggning i taget med börja på sågverket i Karbenning (Norberg, Västmanland) och därefter Krylbo (Avesta, Dalarna).

Kategori:

Tags:

Kommentarsfunktionen är stängd

CoVid-19

Under pågående krisläge arbetar all personal på Idhammar Systems från sina hem. Vi följer de uppmaningar som ges av Folkhälsoinstitutet och mostsvarande myndigheter i andra länder där vi är aktiva.

Vi bedriver all verksamhet som vanligt i den mån det är praktiskt genomförbart. Vi möts gärna med hjälp av Team, Skype, Zoom, Gotomeeting, Teamviewer eller liknande. Möten på plats genomför i mindre grupper.

För support understryker vi att det är mycket viktigt att meddelanden inte skickas till enskilda medarbetare utan till help.desk@idhammarsystems.com. När det gäller beställningar skall de alltid ställas till sales@idhammarsystems.com

Folkhälsomyndighetens information om Covid-19