Alltid med dig

Våra system är alltid tillgängliga. Du når det via din telefon, din platta eller din dator. Kort sagt från alla enheter som har en webbläsare.

Anläggning

Underhållssystemet kallas ofta för EAM, Enterprise Asset Management. Idhammarsystemet ger översikt över all utrustning skräddarsytt för att passa underhållsarbete.

Analys

Teknisk och ekonomisk analys består av en samling kraftfulla verktyg för att genomlysa alla delar av underhållen.

Förråd och inköp

Idhammar Förråd och Inköp är ett komplett förråds- och inköpssystem. Systemet är byggt för att kunna hantera stora mängder data samtidigt som det skall vara användarvänligt.

Planering

För planerat underhåll är stående arbetsorder vårt smarta sätt att spara tid i alla delar av underhållsarbetet och dess planering. Såväl i det förebyggande underhållet som i det avhjälpande har man stor nytta av stående arbetsorder.

Idhammar Underhållssystem

När vi talar om underhållssystem menar vi ett komplett system som tar hand om anläggning, arbete, planering, dokumentation och resevdelar. Det stödjer naturligtvis ert arbete med ständiga förbättringar och analys.

Idhammar Underhållssystem

Idhammar underhållssystem har varit marknadsledande sedan starten i Sverige för över 40 år sedan. Som ett resultat av ständig utveckling är Idhammar underhållssystem en komplett lösning med mycket stora möjligheter. Det finns på många anläggningar runt om i världen, stora som små.

Underhållssystem som fungerar i vardagen

Idag ställs våra underhållschefer inför en svår uppgift; att leverera bra underhåll för att minska riskerna för företaget. Samtidigt som man ska ha full kontroll ska man också hålla ner kostnaderna. Med våra underhållssystem gör vi tillvaron enklare för dem.

Balans mellan ekonomi och effektivitet

Idhammar Underhåll är anpassat för att skapa balans mellan ekonomi och effektivitet. Det är en väsentlig del i underhållsprocessen som hjälper till att minska stopptiderna, maximera tillgången och vägleda personalen.

Ett underhållssystem för alla branscher

Våra kunder är företag i alla typer av industrier och alla storlekar på företag. Från pappersbruk och stålverk med tusentals anställda till små med bara några få medarbetare. Ett underhållssystem från Idhammar Systems har inte bara anläggningen i fokus.

Lika mycket fokus lägger vi på användare av systemet och utförare av de arbeten som planeras i systemet. Aviseringar och planeringsverktyg både på webben och i din mobil eller platta ser till att alla ständigt är uppdaterade.

Idhammar förråd och inköp

Komplett system för förråd och inköp

Idhammar Förråd och Inköp är ett komplett Förråds- och Inköpssystem. Systemet är byggt för att kunna hantera stora mängder data samtidigt som det skall vara användarvänligt.

Med hjälp av aviseringsmodulen är alla berörda alltid uppdaterade på aktuell status på en beställning som gjorts.

Multifunktionellt inköpssystem

Idhammar Förråd och Inköp hanterar fler förråd och tillåter flera förrådsplatser per artikel.

Batchhantering, varukataloger, avancerad artikelhantering, prishantering, enhets-/sortomvandling med elektronisk uppdatering från leverantör (branschmässiga prissystem typ SSG och SCADA finns).

Valutahantering, inventering, hantering av farligt gods, avtalsregister, leverantörsregister etc.

Effektivt I Förrådet

Idhammar Förråd och Inköp ger dig möjlighet att på ett effektivt sätt administrera ditt förråd. självklart finns stöd för rfid, qr och streckkoder för såväl inventering som uttag och returer.

Med hjälp av epost skickar du dina beställningar direkt till leverantörerna från systemet. System har även stöd för helt automatiserade beställningar.

Referenser underhåll

Några av våra kunder inom underhållssystem

Ovako Sweden

Smurfit Kappa

Fiskeby Board

AB Karl Hedin

IAC Group

Textilia Group

Referenser OEE

Inom OEE eller TAK är vi stolta över att leverera system till dessa bland måmga andra.

OEE och andra system

Vårt OEE-system kan kopplas till andra underhållssystem genom vår integration. Vi har kunder som använder vårt OEE system mot IBM Maximo med flera.

Mölnlycke Healthcare
Elopak
Forbo Flooring
Chivas Distilleries

Nyheter och referenser

Nya kunder och andra nyheter vi vill dela med oss av. 

Idhammar blir en del av Valsoft Vi kan […]
Ovako i Hallstahammar blir nu den tredje anläggningen […]
Blyberg Timber inom Bergkvist-koncernen inför Idhammars interface till […]
AB Karl Hedin väljer Idhammar Underhåll till sågverket […]

KOntakta oss

Telefon: 0790-755558

Support: +44 177 920 9401

E-post support: help.desk@idhammarsystems.com

Skicka ett meddelande

Nyhetsbrev

Ta del av nya versioner och nya funktioner från Idhammar Systems

Företaget grundas av bröderna Idhammar
1900
Första systemet beställs av ASSI
1971
Samgående med Informatikk och TSL
1972
Utvecklings-center startas i Bristol
1980
Frontec förvärvar Idhammar
1985
API Pro förvärvas
1995
Comac förvärvas
1996
Företaget köps ut av personalen
2001
Förvärv av C-Data med OEE system
2002
Lansering av Idhammar Mobil
2005
Migalon med Terema och Amplissima förvärvas
2011
Idhammar blir en del av Valsoft
2012

ISO 9001

Ända sedan 1990-talet har vi varit kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

ISO 14001

Vårt hållbarhetsarbete är sedan 2019 certifierat enligt ISO 14001

ISO 27001

All verksamhet inkuderat utvecklingen är certifierat för informationssäkerhet enligt ISO 27001

Om oss

System för underhåll och driftsäkerhet sedan 1971

Idhammar Systems Ltd är en av Europas ledande leverantörer av lösningar för driftskerhet, underhåll med utbildningar, och tillhörande support.

Huvudkontoret ligger i England, med kontor i Skandinavien.

På alla våra kontor finns experter inom driftsäkerhet, produktion, logistik och underhåll.

Vår vision är att förbättra och upprätthålla produktionens effektivitet genom att erbjuda utbildningar och konsulthjälp och hela tiden utveckla systemet så att alla ska kunna dra nytta av systemet.

Vår support finns online och via telefon.

För bästa och snabbaste hjälp är det bra om ni följer checklistan:

Alla supportfrågor och andra tekniska ärenden skall ställas till vår centrala Help Desk. På detta sätt blir alla ärenden loggade, får ett datum och tilldelas en resurs som kan utföra arbetet. Vår ambition är att detta skall öka säkerheten i arbetet och därmed kvaliteten för er som kunder.

Kontaktvägar

I första hand skall ärenden registreras i vår portal för kundärenden.

Alla kunders huvudkontakt har fått detaljer för anslutning och inloggning till detta. Om ni saknar det kan ni få det på nytt från Help Desk.

I andra hand kan man skicka e-post till help.desk@idhammarsystems.com i sista hand eller vid ett akut ärende kan man anmäla på telefon: +441779209401

Innehåll i ett supportärende

Alla supportärenden behöver innehålla viss grundinformation för att vårt arbete skall bli så snabbt som möjligt och med bra kvalitet.

  • Vilket system gäller det (exempel: Test/Live, Underhåll/OEE klient, mobil, webb, rapport, monitor, OEE, operatörspanel etc)?
  • Vilken modul i systemet (exempel: arbetsorder, ronder, analys, förråd, inköp etc.)?
  • Vilken specifik funktion (exempel: förrådsretur, kreditfaktura, atteststege, kontosträng, rondaktivitet, checklista etc.)?
  • Hur yttrar sig felet?
  • Finns det felmeddelanden?
  • Bifoga om det går skärmbilder som visar funktion, hur felet yttrar sig samt eventuella felmeddelanden.
  • Kontaktperson hos er med e-post och telefonnummer.
  • Prioritet: A- Systemet eller en viktig funktion kan inte användas, B- Systemet kan användas med stora begränsningar, C-Felet stör eller irriterar, D-Ingen påverkan på funktionen (översättning eller kosmetiskt)
  • Begärt datum: När anser ni att problemet skall vara åtgärdat.