Alltid med dig

Våra system är alltid tillgängliga. Du når det via din telefon, din platta eller din dator. Kort sagt från alla enheter som har en webbläsare.

Anläggning

Underhållssystemet kallas ofta för EAM, Enterprise Asset Management. Idhammarsystemet ger översikt över all utrustning skräddarsytt för att passa underhållsarbete.

Analys

Teknisk och ekonomisk analys består av en samling kraftfulla verktyg för att genomlysa alla delar av underhållen.

Förråd och inköp

Idhammar Förråd och Inköp är ett komplett förråds- och inköpssystem. Systemet är byggt för att kunna hantera stora mängder data samtidigt som det skall vara användarvänligt.

Planering

För planerat underhåll är stående arbetsorder vårt smarta sätt att spara tid i alla delar av underhållsarbetet och dess planering. Såväl i det förebyggande underhållet som i det avhjälpande har man stor nytta av stående arbetsorder.

Nyheter och referenser

Nya kunder och andra nyheter vi vill dela med oss av. 

AFA Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, […]
Sågverksindustrin blir en allt viktigare marknad för Idhammar […]
Efter utvärdering av pilotprojektet på Siljan Timbers anläggning […]
Blyberg Timber i Blyberg, Älvdalen i Dalarna har […]

KOntakta oss

Skicka ett meddelande

Nyhetsbrev

Ta del av nya versioner och nya funktioner från Idhammar Systems

CoVid-19

Under pågående krisläge arbetar all personal på Idhammar Systems från sina hem. Vi följer de uppmaningar som ges av Folkhälsoinstitutet och mostsvarande myndigheter i andra länder där vi är aktiva.

Vi bedriver all verksamhet som vanligt i den mån det är praktiskt genomförbart. Vi möts gärna med hjälp av Team, Skype, Zoom, Gotomeeting, Teamviewer eller liknande. Möten på plats genomför i mindre grupper.

För support understryker vi att det är mycket viktigt att meddelanden inte skickas till enskilda medarbetare utan till help.desk@idhammarsystems.com. När det gäller beställningar skall de alltid ställas till sales@idhammarsystems.com

Folkhälsomyndighetens information om Covid-19